Fechas importantes / Dates importants

Pagament de la quota: 20 a 29 d’agost de 2022


Inscripció al servei d’acollida (inici acollida 5 setembre): des del 31 agost

Compra de roba: des de l’1 de setembre

Inscripció a les activitats extraescolars 1er semestre: 13 al 20 de setembre

Inscripció a les activitats extraescolars 2n semestre: 5 a 15 de desembre

Inscripció a les activitats extraescolars 3er semestre: 13 a 23 de març

Els pagaments i les inscripcions es realitzen a través de l'eina AMPASOFT. Les famílies noves haureu rebut informació sobre com accedir al vostre correu electrònic.

Consulteu l’oferta d’activitats extraescolars!

Pago de la cuota: 20 a 29 de agosto de 2022


Inscripción al servicio de acogida (inicio acogida 5 septiembre): desde el 31 agosto

Compra de ropa: desde el 1 de septiembre

Inscripción a las actividades extraescolares 1r semestre: 13 al 20 de septiembre

Inscripción a las activitadades extraescolares 2o semestre: 5 a 15 de diciembre

Inscripción a las activitats extraescolares 3r semestre: 13 a 23 de marzo

Los pagos e inscripciones se realizan a través de la herramienta AMPASOFT. Las familias nuevas habréis recibido información sobre cómo acceder en vuestro correo electrónico.

¡Consultad la oferta de actividades extraescolares!

LUDOTARDES

FECHAS: 7 de junio a 22 de junio.

Horario: 15:00 a 17:00 o ampliación hasta las 18:00

Precio:

LUD -1 LUDOTARDES SERMANA 07/06 a 10/06 SOCIO 35€ NO SOCIO 40€

LUD-2 LUDATARDES SEMANA 13/06 A 17/06 SOCIO 35€ NO SOCIO 40€

LUD-3 LUDOTARDES SEMANA 20/06 A 22/06 SOCIO 25€ NO SOCIO 30€

Las preinscripciones empezarán el día 15 de mayo hasta el 30 de mayo de 2022 por la aplicación Ampasoft.
Los alumnos que no hayan realizado ninguna actividad extraescolar o acogida durante este curso, tendrán que pagar 5 € en concepto de seguro.

Fotos Nadal

Benvolgudes famílies,
La setmana del 15 al 19 de novembre, l’Ampa organitzarà a l’escola 1 sessió de fotos nadalenques amb els vostres fills i filles.
L’espai és cedit per l’Escola i amb decorat de colors càlids de tardor, ninots de neu i  decoracions de la classe de plàstica.
La Compra a Ampasoft estarà disponible entre el 2 i el 10 de novembre.
S’han preparat diverses opcions de formats, així com alguns packs familiars de 2, 3, o fins a 4 germans; detall dels quals trobareu al mail que us hem enviat i també a la nostra aplicació d’ Ampasoft en l’apartat de serveis, filtrar “Fotos” “nadal”.

Recordeu sobretot, verificar que teniu els drets d’imatge en mode “on” (apartat alumne) per a que tot flueixi amb un “click

Salutacions,
AFA Mas Clariana


Estimadas familias,

La semana del 15 al 19 de Noviembre, el AFA organizarà en la Escuela 1 sesión de fotos navideñas con viestros hijos e hijas.
El espacio nos lo cede la Escuela y estará decorado con colores cálidos de otoño, muñecos de nieve y decoraciones hechas en la clase de plástica. La compra en Ampasoft estará disponible entre el 2 y el 10 de Noviembre.
Se han preparado diversas opciones de formato, así como packs familiares de 2, 3 o hasta 4 hermanos; detalle de los cuales encontraréis en el mail que os hemos enviado y también en nuestra aplicación Ampasoft, en el apartado de servicios, filtrar “fotos” “nadal”.
Recordad sobretodo, verificar que tenéis los derechos de imagen en modo “on” (apartado alumno) para que todo fluya con un “click”.

Saludos,
AFA Mas Clariana

Acollida – Acogida

S’ha obert el termini per a les inscripcions d’acollida. El termini acabarà el dia 20 de setembre. Recordeu que, a banda, cal pagar l’assegurança obligatòria, es fa una vegada per curs escolar per nen / a.

Se ha abierto el plazo para las inscripciones de acogida. El plazo terminará el día 20 de septiembre. Recordad que, a parte, es necesario pagar el seguro obligatorio, se hace una vez por curso escolar por niño/a.

Inicio de curso: información y fechas importantes

Estimadas familias,

Antes que nada, desde l’AFA Mas Clariana os queremos dar la bienvenida al nuevo curso 2021/22. A pesar de la situación actual, estamos trabajando para ofrecer todos los servicios, tiniendo en cuenta las informaciónes y protocolos de prevención e higiene que siguen vigentes debido al COVID-19. 

Os queremos informar que este curso se ofrecerán actividades extraescolares como se hacían antes de la pandemia, con opciones de medio día y de tarde. Todas las actividades disponen de protocolos y medidads de prevención COVID-19.

El pago de la cuota del AMPA para el curso 2021/22 se realizará como otros años, por vía telemática a través de la plataforma AMPASOFT.

 • A partir del día 1 de septiembre se podrá hacer el pago de  30€ anuales/familia.  *Es muy importante hacer el pago antes de que empiecen los servicios de acogida y las actividades extraescolares para que se apliquen los descuentos como socios.
 • El pago de la cuota se realizará del 1 al 8 de septiembre. Pasado este plazo, las familias que no hayan formalizado el pago constarán como no socias a todos los efectos.

En el apartado de servicios del ampa, os adelantamos información sobre las activitades extraescolares y el servicio de acogida.

 • El periodo de pago del servicio de acogida del trimestre I será del 10/09 al 20/09.
 • El periodo de pago de las actividades extraescolares del trimestre I será del 20/09 al 26/09
 • El periodo de pago de las actividades extraescolares del trimestre II será del 07/12 al 17/12
 • El periodo de pago de las actividades extraescolares del trimestre III será del 15/03 al 22/03

La inscripción se realizará por orden de llegada y requiere el pago del seguro de cada niño (un solo pago por niño al año). Todos los servicios del AMPA como el de acogida o actividades extraescolares requieren el pago del seguro anual por niño. No se aceptarán inscripciones que no hayan formalizado el pago del seguro.

La ropa se puede comprar a través de AMPASOFT a partir del día 10 y recogerse en el horario convenido cuando se inicien las clases. Se repartirá una agenda gratuita a todos los niños y niñas.

Atentamente,

Inici de curs: informació i dates importants

Benvolgudes famílies,

Abans de res, des de l’AFA Mas Clariana us volem  donar la benvinguda al nou curs 2021/22. Malgrat la situació actual, des de l’AMPA estem treballant per oferir tots els serveis, tenint en compte les informacions i protocols de prevenció i higiene que segueixen vigents degut al COVID-19. 

Us volem informar que aquest curs s’oferiran les activitats extraescolars que s’oferien abans de la pandèmia, amb opcions de migdia i tarda. Totes les activitats disposen de protocols i mesures preventives COVID-19.

El pagament de la quota de l’AMPA del curs 2021/22 s’ha de realitzar com es va fer al darrer curs, per via telemàtica a través de la Plataforma AMPASOFT

 • A partir del dia 1 de setembre es podrà fer el pagament de 30€ anuals/família.  *És molt important fer el pagament abans que comencin els serveis d’acollida i activitats extraescolars per tal s’apliquin els descomptes com a socis/es.
 • El pagament de la quota s’ha de realitzar de l’1 al 8 de setembre. Un cop finalitzat aquest període, les famílies que no hagin formalitzat el pagament de la quota de soci/a a través de la plataforma AMPASOFT constaran com a no sòcies. En aquest cas s’aplicarà el preu de no sòcies en totes les activitats extraescolars i d’acollida ofertes per l’AFA.

A l’apartat de serveis de l’ampa, us avancem també informació sobre les activitats extraescolars i el servei d’acollida.

 • Període de pagament del servei d’acollida del I trimestre serà del 10/09 al 20/09.
 • Període de pagament de les activitats extraescolars del I trimestre serà del  20/09 al 26/09
 • Període de pagament de les activitats extraescolars/acollida del II trimestre serà del  07/12 al 17/12
 • Període de pagament de les activitats extraescolars/acollida del III trimestre serà del  15/03 al 22/03

La inscripció es realitzarà per ordre d’arribada i requereix el pagament de l’assegurança de cada nen (un únic pagament per nen per any). Tots els serveis de l’AMPA com el d’acollida o les activitats extraescolars requereixen el pagament de l’assegurança. No s’acceptaran inscripcions que no hagin formalitzat el pagament de l’assegurança.

La roba es podrà comprar a través d’AMPASOFT a partir del dia 10 i recollir en l’horari convingut quan comencin les classes. Es repartirà una agenda gratuïta a tots els nens i nenes.

Atentament,

Extraescolares – Extraescolars

Bon estiu

Aquest curs s’acaba amb la sensació per part nostra que ha passat molt de pressa, i tot i que ha estat un curs molt diferent degut a la pandèmia, volem agrair l’esforç, suport i dedicació de totes les persones que formem part de la comunitat educativa per tirar-lo endavant amb èxit i alegria. Tant a l’equip directiu, el professorat, el Personal d’Administració i Serveis, personal del menjador i activitats extraescolars, les famílies i especialment als nostres infants.

Als alumnes que s’han graduat també volem desitjar-los el millor en aquesta nova etapa que comencen, i per als que passen de curs i cicle molts ànims i força per al pròxim!

Aquest curs hem assolit algunes fites com dotar a l’escolar de recursos, ordinadors o crear una nova comissió per promoure la participació de l’escola als programes d’intercanvi Erasmus+.

És per això que com sempre, us demanem la vostra participació a l’AFA i a les seves comissions, per poder entre totes donar continuïtat als projectes iniciats i també col·laborar per aportar noves idees i propostes de millora. Moltes gràcies per tota la tasca que heu fet aquest curs, valorem moltíssim la vostra participació i suport.

Des de la Junta Directiva de l’AFA volem desitjar-vos a tots i totes un feliç estiu i unes merescudes vacances per als nostres petits que s’han esforçat al llarg d’aquest curs. 

Bon estiu a tothom i ens trobem el curs que ve!

Feliz verano

Este curso se termina con la sensación por parte nuestra de que ha pasado muy deprisa, y aunque ha sido un curso muy diferente debido a la pandemia, queremos agradecer el esfuerzo, apoyo y dedicación de todas las personas que formamos parte de la comunidad educativa para sacarlo adelante con éxito y alegría. Tanto al equipo directivo, el profesorado, el personal de Administración y Servicios, personal del comedor y actividades extraescolares, las familias y especialmente a nuestros niños.

A los alumnos que se han graduado también queremos desearles lo mejor en esta nueva etapa que comienzan, y para los que pasan de curso y ciclo ¡muchos ánimos y fuerza para el próximo!

Este curso hemos logrado algunos hitos como dotar al escolar de recursos, ordenadores o crear una nueva comisión para promover la participación de la escuela en los programas de intercambio Erasmus +.

Es por eso que, como siempre, os pedimos vuestra participación en la AFA y en sus comisiones, para poder entre todos dar continuidad a los proyectos iniciados y también colaborar para aportar nuevas ideas y propuestas de mejora. Muchas gracias por toda la labor realizada durante este curso, valoramos muchísimo vuestra participación y apoyo.

Desde la Junta Directiva de la AFA queremos desearos a todos y todas un feliz verano y unas merecidas vacaciones para nuestros pequeños que se han esforzado a lo largo de este curso.

¡Buen verano a todos y nos vemos el curso que viene!