COMISSIÓ DE MENJADOR DE L’AMPA MAS CLARIANA

El servei de menjador de l’escola Mas Clariana durant el curs està gestionat per l’empresa Aliment Art. Malgrat que l’AMPA no gestiona el servei, exerceix un paper d’intermediària entre les famílies i el menjador: fa difusió als usuaris de la informació rellevant sobre el menjador, i recull els comentaris i peticions de les famílies sobre el servei. L’objectiu final és que el funcionament del menjador s’adapti el màxim possible al funcionament de l’escola i a la satisfacció de les famílies.

La informació rellevant sobre el menjador es fa arribar a les famílies mitjançant aquesta web, correu electrònic, o els grups de whatsapp de les classes. Els comentaris i peticions dels usuaris es recullen mitjançant les següents vies:

– Correu electrònic a info@ampamasclariana.com

Formulari a la web

– Comunicació directament a l’oficina de l’AMPA en horari d’atenció al públic: dimecres de 9:00h a 10:00h i dijous de 15:15h a 16:15h

Des de l’AMPA canalitzem les contribucions de la millor manera possible, unifiquem criteris, i fem les gestions necessàries per a poder donar una resposta o solució.

Els/Les integrants de la Comissió del menjador van regularment al servei per valorar la qualitat del servei. Totes les famílies de l’escola, també teniu accés al servei i podeu  tastar el menu del dia. En aquí les vostres valoracions poden ser de molta utilitat per valorar la qualitat del servei. Si és el vostre cas, cal avisar amb antel·lació a la coordinadora del menjador.

IMPORTANT: La gestió del menjador escolar és competència exclusiva de l’empresa i l’òrgan competent de supervisió és exclusivament  l’Ajuntament de Cambrils, per aquest motiu si voleu fer peticions més específiques que l’AMPA no té competència, en aquí teniu els contactes directes:

  • telf Susana coordinadora: 661 71 02 13
  • correu electrònic:  menjadormasclariana@gmail.com.
  • Web de la empresa Aliment Art, cal entrar amb el codis: usuari: MASCLARIANA  password: ARTI

AVANÇOS DE LES ACCIONS DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR EN LA REDUCCIÓ DEL SOROLL DEL MENJADOR

Des de l’AMPA de l’Escola Mas Clariana hem engegat un projecte per reduir el soroll al menjador de l’escola, un dels espais de l’escola on el soroll i la contaminació acústica és més elevada. La Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala la població infantil com un dels grups més vulnerables a patir els perjudicis del soroll en la salut.

A les escoles, en algunes zones com els passadissos, el pati o el menjador, sol traspassar-se la línia del que es considera confort acústic, que se situa en 55 dB. Als menjadors escolars, en concret, el nivell de soroll es pot situar entre 80-85 dB, mentre que el màxim de soroll permès als centres educatius és de 40 dB.

En les últimes setmanes hem estat realitzant mesures al menjador de l’escola i el soroll es situa entre 70 i 80 dB. Aquest excés de soroll pot provocar en els infants problemes de memòria, estrès, de concentració, d’aprenentatge i insomni, i afecta el seu estat d’ànim. Per aquest motiu després de festes, acabarem d’implentar les portarem a terme les següents accions:

  • Instal·lar un semàfor al menjador, per ajudar a conscienciar als infants sobre la importància de reduir el soroll per al benestar de tots.

  • Implantar l’activitat lúdica “Guardians del Silenci”, en la que els mateixos infants prendran mesures i registraran el soroll present al menjador, i ajudaran a que entre tots i totes puguem reduir el soroll.

  • Mesures correctores que ja vam avançar, com posar pilotes de tennis i taps protectors a les cadires i taules del menjador.

També, estem treballant amb l’Ajuntament per veure si es podria realitzar un estudi acústic de l’espai, per a valorar si és necessari implantar mesures correctores addicionals.Entre tots i totes farem realitat el repte de reduir el soroll al menjador, i per això us demanem que des de casa ens ajudeu a treballar amb els infants el tema del soroll, explicant-los que quan es tornin a incorporar a l’escola després de festes,  hi haurà un semàfor al menjador, si han vist les pilotes de tennis a les cadires,… si saben per què serveixen? Què podem fer per reduir el soroll?

Comissió de Menjador de l’AMPA Mas Clariana

desembre de 2019

_____________________

ACTA REUNIÓ 6/11/19 – AMPA MAS CLARIANA/ FAMÍLIES I REPRESENTANTS DE L’EMPRESA ALIMENT ART

Assistència: 17 famílies

Assistència per part de l’empresa:

  • Miguel Alvarez, cap d’àrea de l’empresa Alimentart
  • Silvia Redondo, supervisora
  • Susana Conejos: coordinadora

S’inicia la reunió a les 15:20h del dimecres dia 06 al menjador de l’escola.

Primera part de la reunió:
S’exposen les queixes rebudes començant per l’apartat d’alimentació i finalitzant pel de monitoratge.
Tenim nova dietista; Haideé Robert Gadella CAT001628
Es parla del menú del mes d’octubre, moltes amanides i plats freds. Aquest menú ja ha estat canviat per la dietista de l’empresa i el de novembre és més adient als infants
Les famílies demanen reduir el nº de menús que facilitem a les famílies, ja que hi ha alguns que no s’utilitzen
S’estudia la possibilitat d’especificar el pa que donem als infants al menú, s’intentarà que surti amb el menú de desembre.
S’acorda tenir al centre les fitxes tècniques de Bundo per veure que no contenen ou. En aquest moments ja estan als centre.
S’acorda treure del menú el Cazon i tots aquells peixos amb un alt nivell de mercuri tenint en compte les últimes recomanacions del Ministeri, es canvien els plats del menú de novembre dels dies que contenen aquest peix. Facilitem el nou a l’AMPA i l’escola i amb el nom de la dietista ja inclòs. Es treuen els menús que no utilitzem en aquest centre.
Es parla dels proveïdors que tenim i que la majoria son de proximitat

Segona part de la reunió:
És fa referència al soroll que hi ha al menjador durant l’àpat, s’han pres mesures com igualar el nº de nens que entren al primer i al segon torn.
L’AMPA informa que en breu tindrem disponible un semàfor per treballar el soroll al menjador
S’estudia posar música relaxant durant l’àpat
S’acorda fer traspàs de més informació amb els nens d’EI, i amb els pares de P3 s’utilitzarà l’agenda com a mitja de comunicació. També s’informa de que la coordinadora del menjador està donant atenció a les famílies de 8:30 a 9:30 i que pot atendre tots els dubtes que tinguin les famílies, o ve per telèfon al: 661 71 02 13
Es parla de les pel·lícules que es posen a l’hora del menjador els dies de pluja, es farà un planning amb les que veuran durant el curs, i s’aconsella que els nens no utilitzin els ordinadors en horari del menjador.