Paper de l’AMPA al menjador

El servei de menjador de l’escola Mas Clariana durant el curs 2018/2019 està gestionat per l’empresa Aliment Art. Malgrat que l’AMPA no gestiona el servei, exerceix un paper d’intermediària entre les famílies i el menjador: fa difusió als usuaris de la informació rellevant sobre el menjador, i recull els comentaris i peticions de les famílies sobre el servei. L’objectiu final és que el funcionament del menjador s’adapti el màxim possible al funcionament de l’escola i a la satisfacció de les famílies.

La informació rellevant sobre el menjador es fa arribar a les famílies mitjançant aquesta web, correu electrònic, o els grups de whatsapp de les classes. Els comentaris i peticions dels usuaris es recullen mitjançant les següents vies:

– Correu electrònic a info@ampamasclariana.com

Formulari a la web

– Comunicació directament a l’oficina de l’AMPA (en horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres de 9:00h a 10:00h, dijous de 15:15h a 16:15h)

Des de l’AMPA canalitzem les contribucions de la millor manera possible, unifiquem criteris, i fem les gestions necessàries per a poder donar una resposta o solució.

Els/Les integrants de la Comissió del menjador van regularment al servei per valorar la qualitat del servei. Totes les famílies de l’escola, també teniu accés al servei i podeu  tastar el menu del dia. En aquí les vostres valoracions poden ser de molta utilitat per valorar la qualitat del servei. Si és el vostre cas, cal avisar amb antel·lació a la coordinadora del menjador.