ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022-2023

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’AMPA de la nostra escola ofereix activitats extraescolars en els següents horaris:

 Migdia de 12:30h a 14:55h

– Tarda  de 16:30h a 18:00h (entre 16:30h i 17:00h els infants berenen al centre, monitoritzats pels monitors i el personal de l’AMPA, i de 17:00h a 18:00h fan l’activitat).

Inscripció a les activitats extraescolars 1er semestre: 13 al 20 de setembre

Inscripció a les activitats extraescolars 2n semestre: 5 a 15 de desembre

Inscripció a les activitats extraescolars 3er semestre: 13 a 23 de març

Només es tornaran els diners si l’activitat s’ha d’anular per prescripció mèdica.

COM FUNCIONEN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

– Migdia: a les 12:30h després de les classes matinals, els infants inscrits a les activitats es dirigeixen directament a l’aulta a fer l’activitat. A la 13:30h, després de l’activitat, els infants que es queden al menjador passen directament a dinar al segon torn d’àpats. Els infants que no es queden al menjador, són recollits a la porta principal per les seves famílies. Si l’activitat es fa en el segon torn, primer dinen i després els monitors els recullen per portar-los a l’activitat.

– Tarda: a les 16:30h després de les classes de la tarda, els infants inscrits a les activitats extraescolars van de l’aula de classe a un espai reservat per a que berenin (el berenar l’ha de portar l’infant ), monitoritzats pels monitors i el personal de l’AMPA. A les 17:00h es dirigeixen a l’espai on es fa l’activitat. A les 18:00h, després de l’activitat, els infants són recollits a la porta del pati principal per les seves famílies.

Oferta d’activitats extraescolars

Preus per trimestre

Descarrega l’oferta i els preus en català

Descarrega l’oferta i els preus en castellà

Feu clic a l’activitat per a més informació:

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les inscripcions s’han de fer a l’inici de curs, i són anuals. El pagament de les activitats és fraccionat per tal sigui més assequible el pagament per a les famílies. En cas que es vulgui donar de baixa, només s’acceptarà la devolució del pagament de l’extraescolar en cas que  estigui plenament justificat, per exemple, per prescripció mèdica

Llevat de casos exepcionals, no es permeten inscripcions a mig curs ni baixes  ja que pot afectar a l’organització i gestió del servei, des de l’AMPA ens hem compromès amb els proveïdors el curs vigent.

Per a fer una inscripció, heu d’estar donats d’alta a la Plataforma AMPASOFT si es vol accedir als diferents serveis i activitats extraescolars i fer el pagament de l’assegurança obligatòria que té un import de 5€ per alumne i curs escolar (independentment del nombre d’activitats en l’alumne  estigui inscrit).

El pagament d’aquesta assegurança es realitza en el moment de fer la primera inscripció d’acollida o extraescolars de l’alumne. És a dir, l’alumne només pagarà l’assegurança obligatòria una vegada independentment de les activitats que faci durant el curs vigent.

Exemple: En cas que un alumne faci la preinscripció a una activitat extraescolar i no s’ha pagat l’assegurança obligatòria, no s’admetrà la preinscripció i podrà perdre l’ordre d’arribada en el cas que les places s’exhaureixin.

CALENDARI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

De dilluns a divendres fora d’horari lectiu de l’escola des de dilluns 3 d’octubre de 2022 fins el 2 de juny de 2023  (ambdós inclosos).

Durant el mes de juny no ha activitats extraescolars però si restarà disponible el servei d’acollida fins les 18:00 si es sol·licita i l’activitat de ludotardes, activitat que organitza l’AMPA per tal les famílies puguin conciliar en l’horari intensiu de l’escola i alhora que els infants puguin fer activitats educatives. L’horari de les ludotardes és de 15:00h fins les 17:00 hores inicialment. Si hi ha força demanda, es podrà perllongar el servei fins les 18:00h.

Durant el mes de maig, des de l’AMPA es farà arribar tota la informació del servei de Ludotardes, la programació de les activitats, preus, etc a les famílies per poder fer les preinscripcions amb temps. De la mateixa forma que en la resta dels serveis oferts, es pagarà per mitjà de la Plataforma AMPASOFT.

El servei d’acollida està disponible per a tots els dies d’escola, des del primer fins l’últim dia d’escola.

Quan un nen/a no hagi d’assistir a una activitat extraescolar a la qual està inscrit, s’ha d’avisar a l’AMPA, amb una antelació recomanada de 12 hores (mitjançant aquest formulari, o enviant un correu electrònic a info@ampamasclariana.com amb el nom del nen/a, el curs, l’activitat, i la data de NO assistència a l’activitat).

En el cas que una persona no autoritzada hagi de venir a buscar a l’infant, cal  notificar amb una antelació recomanada de 12 hores (mitjançant aquest formulari, o enviant un correu electrònic a info@ampamasclariana.com amb el nom del nen/a, el curs, la data, l’activitat, i el nom de la persona que recollirà el nen/a).

També es pot fer servir la Plataforma AMPASOFT per avisar en ambdòs casos.