Comissió atenció al públic

Els components de la Comissió d’Atenció al Públic   s’encarreguen d’atendre de forma personal a  l’oficina de l’AMPA, els matins del dilluns i el dimecres de 9 a 10 h i els  dijous, de 15:15 a 16:15 h
Realitzen les tasques d’orientació, atenció i assessorament  a les famíies de forma propera i directa. Les tasques més habituals són:

  • Inscripcions a l’AMPA i pagament de les assegurances, amb tota la tasca administrativa i de base de dades que comporta.
  • Inscripcions a les  activitats extraescolars i acollida, amb tota la tasca administrativa que comporta: lliurament de llistats, assistències, fotocòpies, impresos, etc.
  • Tasques relatives al material de roba, agendes. Inventaris, control d’estock, contacte amb els proveïdors, etc.
  • Atenció telefónica i per correu electrònic.Comandes de material per a les activitats extraescolars, per a les diferents festes, amb proveïdors, monitors, etc.
  • Venda de tiquets o altres esdeveniments planificats: tiquets acollida, tiquets per sopar fi de curs, pagament fotografies de Nadal, ETC.

Recordar que les funcions i tasques que fan les mares i pares que formen part de la Comissió d’Atenció al Públic les fan de franc, és a dir, és temps lliure que dediquen de forma altruista a la millora de l’Ampa.