Formularis comunicació

Formulari d’aportació lliure a l’AMPA

(per a fer arribar a l’AMPA qualsevol cosa: observació, crítica, queixa, pregunta, oferiment, felicitació… ja sigui sobre un aspecte relacionat directament amb l’AMPA, o amb l’escola)

Formulari ús acollida DE TARDA ocasional

(per a avisar a l’AMPA que un alumne utilitzarà el servei d’acollida DE TARDA de forma puntual en una data determinada)

Formulari absència alumne

(per a avisar a l’AMPA que es produirà l’absència puntual d’un alumne a alguna de les activitats o acollida)

Formulari canvi en recollida alumne

(per a avisar a l’AMPA que es produirà un canvi puntual en la recollida d’un alumne de la seva activitat, ja sigui perquè vindrà una persona diferent a buscar-lo, o a una altra hora)

Formulari comentaris servei de menjador

(per a fer arribar a l’AMPA algun comentari sobre el servei de menjador) (aprofitem per a recordar, per si no s’ha contactat encara, que la primera persona de contacte per a temes de menjador és Susana, la coordinadora)