Presentació de l’AMPA ( I+A)

Tal i com s’explica a la web de l’Escola, l’AMPA de l’Escola Mas Clariana és una entitat sense ànim de lucre, formada per les mares i els pares dels alumnes que voluntàriament ho desitgen, i el seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben les/ els alumnes.

Actualment (curs 2019/2020), l’AMPA la formen 321 famílies associades, que han aportat una quota anual de 30€ per família. De la gestió dels recursos de l’associació, i de l’organització del seu funcionament, s’encarrega la seva Junta de Govern. Tanmateix, les decisions més importants que concerneixen a l’AMPA es prenen en Assemblea.

Actualment la Junta està formada per:

Azahara Izquierdo ( presidenta )
Joan Carbonell ( vicepresident)
Felicidad Gracia ( Tresorera)
Paloma García ( secretària)
Marta Serra ( vocal)
Miriam Leiva ( vocal)
Raquel Martínez ( vocal)
Rosa Masia ( vocal)
Silvia Torrecillas ( vocal)
Silvia Pérez ( vocal)
Cristina Rodríguez ( vocal )
Vanessa Molina ( vocal )

Una de les novetats de la organització i funcionament de l’AMPA és la de fomentar la participació i col·laboració de les famílies sense haver de formar part necessariament de la Junta de l’AMPA. Si algú vol formar part d’aquesta Junta, i participar en les gestions pròpies d’una AMPA, pot posar-se en contacte mitjançant qualsevol d’aquestes vies de comunicación o bé fer petició explícita de participar i/o col·laborar de múltiples formes a través de les diferents Comissions de treball.

També estem iniciant la posada en marxa d’una aplicació – AMPASOFT – per gestionar els serveis que ofereix l’Ampa ( pagament de la quota, inscripcions als serveis i activitats extraescolars , compra de la roba, etc )  i que comporta una important tasca de gestió i força dedicació de temps. Per aquest motiu, la implantació de l’ aplicació AMPASOFT, ens permetrà gestionar de forma àgil i efectiva les tasques d’organització i gestió i ens permetrà dedicar els esforços en innovar l’AMPA, cóm?

La nostra escola ofereix un sistema diferent a la resta de les escoles del territori, un mètode alternatiu que des de l’AMPA volem donar el nostre suport. Tanmateix, allò desconegut pot generar incertedes i en aquí, des de l’AMPA hem programat reunions de seguiment conjuntament amb la direcció de l’escola, per:

-Donar a conèixer el mètode Amara Berri a les famílies, aclarir dubtes, crear espais per fer preguntes i donar respostes, etc.

Per aquest motiu, es programaran 1 taller cada trimestre de  coneixement del Sistema Amara Berri a les famílies, tot un èxit el primer que es va fer al desembre !! en les enquestes que es van passar en el curs 2018/19,  el 86% de les famílies es van mostrar satisfetes.

A continuació, us mostrem les diferents comissions de treball, si clickeu en la Comissió, podeu disposar de més informació i una breu  descripció dels objectius i/o finalitats de cada Comissió. ( en construcció )

Aquestes Comissions de treball són:

Una altra funció de la Junta  és representar a l’Associació. Com a representant, fa d’intermediària en la comunicació entre Escola i famílies. Recull i trasllada la informació que li arriba d’ambdós agents, i intenta que Escola i famílies caminin junts en la mateixa direcció, tenint en compte el criteri i les necessitats de tots plegats. Us convidem a totes les famílies que tingueu algun comentari o dubte sobre el funcionament de l’Escola, a que us poseu en contacte amb la Junta de l’AMPA (vies de comunicació). Així mateix, també us animem a que compartiu aquestes aportacions amb la Direcció de l’Escola, ja que sempre té les portes obertes per a tothom.

L’AMPA també fa tasques de representació al Consell Escolar, així com al Consell Escolar Municipal. També participa a les reunions periòdiques del Consell de Barri. I encara que el servei de menjador està gestionat per l’Ajuntament, l’AMPA col·labora en mantenir una bona comunicació i coordinació entre menjador i famílies (informació sobre menjador).

A més, l’AMPA col·labora amb l’Escola en totes aquelles necessitats que van sorgint, i en algunes ocasions ha fet aportacions econòmiques amb l’objectiu principal, ja mencionat, de millorar la qualitat de l’ensenyament que reben els alumnes.

En resum, l’AMPA sóm mares, pares i tutors/es treballant conjuntament amb l’escola per  oferir als nostres fills una educació millor.