1r PAS Alta a la Plataforma AMPASOFT 2n PAS Quota de soci/a 3r PAS opcional incripció a diferents serveis i/o activitats 4rt PAS pagament de l’assegurança obligatòria/ alumne i curs 2019/20

Us convidem a tots a que sigueu socis de l’AMPA.

Per a fer-se sòcia de l’AMPA, una família ha de pagar 30€ de quota per cada curs escolar (independentment del número de fills/es). Per a les famílies que ens doneu suport associant-vos, hi ha descomptes en activitats extraescolars, servei d’acollida, roba, festes, etcètera.

Per a fer-vos socis, heu de sol·licitar ser socis de l’AMPA per correu electrònic a info@ampamasclariana.com i aportant el vostre correu electrònic per poder donar-vos d’alta  a la Plataforma AMPASOFT. Des de l’AMPA us enviarem un correu electrònic en el qual hi haurà un enllaç que heu de clickar i entrar a la pàgina d’inici d’AMPASOFT. Una vegada esteu a dintre, poseu el vostre correu electrònic a usuari i poseu la contrassenya que decidiu. A partir d’aquest moment ja podeu accedir a la Plataforma i fer el pagament de la quota de soci de l’AMPA.

És molt important que entreu en el vostre espai personal/familiar i empleneu totes les dades, reviseu que les que n’hi ha són correcte, especifiqueu al·lèrgies o informacions que siguin rellevants, autoritzeu o no els drets d’imatge, poseu les dades de nº de compte per a fer el pagament,etc.

Donar-se d’alta a la Plataforma AMPASOFT, és imprencindible per poder accedir als diferents serveis que ofereix l’AMPA.

Tanmateix, no és imprencindible ser soci/a de l’AMPA per poder inscriure’s a les activitats extraescolars o al servei d’acollida  però sí que s’ha d’inscriure a la plataforma si vol accedir als diferents serveis i activitats extraescolars. Al igual que els socis, s’ha de fer el pagament de  l’assegurança obligatòria que té un import de 5€ per alumne i curs escolar (independentment del número d’activitats en les que estigui inscrit).

És a dir, l’alumne només pagarà l’assegurança obligatòria una vegada independentment de les activitats que faci durant aquell curs.

El pagament d’aquesta assegurança es realitza en el moment de fer la primera inscripció d’acollida o extraescolars d’aquell alumne.

Exemple: En cas que un alumne faci la preinscripció a una activitat extraescolar i no s’ha pagat l’assegurança obligatòria, no s’admetrà la preinscripció i podrà perdre l’ordre d’arribada en el cas que les places s’exhaureixin.