Servei d’acollida curs 2020/21

Us avancem les possibles les mesures de prevenció i higiene del COVID19 respecte a la realització de les activitats extraescolars i acollida,i per la qual, des de l’AMPA:

– Hem sol·licitat nous espais a l’escola per poder  fer l’acollida amb limitació d’aforament i l’ús obligatori de mascareta ja que no serà un grup estable.

-Hem sol·licitat formalment als proveïdors com a condició indispensable per continuar l’activitat en aquest curs , que  han de fer ús i compliment d’un protocol de prevenció i higiene de la COVID19, en les diferents activitats extraescolars i servei d’acollida.

– Hem aprovat una part del pressupost que es destinarà a proveïr als alumnes de l’escola, de material de prevenció i higiene com mascaretes, gels hidroalcohòlics, productes desinfectants, termòmetres i altres que no proveeix el Departament d’ Ensenyament i que, hem valorat que no pot faltar per a tots/es els/les alumnes de l’escola.

És possible que per temes d’espai i aforament limitat pel COVID19,  no es pugui oferir el gran ventall d’opcions del servei d’acollida, quan ho tinguem concretat us anirem informant, disculpeu les molèsties.

______________________________________________

Informació general sobre l’acollida curs 2019/20

L’AMPA de la nostra escola ofereix:

– Servei d’acollida matinal de 7:30 a 9:00

– Servei d’acollida de tarda de 16:30 a 18:00

El servei d’acollida està disponible per a tots els dies d’escola, des del primer fins l’últim.

Per a contractar el servei, heu de posar-se en contacte amb l’AMPA ( info@ampamasclariana.com ) per tal us donem d’alta a la Plataforma AMPASOFT.

La contractació de tots els serveis i activitats que ofereix l’AMPA,  només es podrà realitzar per via telemàtica per mitjà de la Plataforma AMPASOFT.

És obligatori que cada infant estigui cobert per l’assegurança obligatòria, per tant en el moment de fer el pagament del servei a la Plataforma AMPASOFT, cal clickar en l’assegurança i fer el pagament corresponent. No es podrà accedir al servei sense el pagament d’aquesta assegurança obligatòria.

També en l’acollida esporàdica s’ha de fer el pagament de l’assegurança obligatòria,  només cal fer un pagament durant el curs.

La contractació del servei pot ser:

– Servei regular amb abonament. Aquesta modalitat està pensada per  l’ús del servei de forma regular i periòdica. Existeix la possibilitat de contractar el servei per a un mes o un trimestre sencer. A més, es pot escollir contractar només un número de dies concret per setmana. El pagament es fa via telemàtica en modalitat mensual o per trimestre per mitjà de la plataforma AMPASOFT. En el cas del servei regular, els preus són més econòmics per a les famílies sòcies  de l’AMPA.

– Servei esporàdic:  Aquesta modalitat està pensada per  l’ús del servei de forma esporàdica. Els tiquets d’acollida esporàdica  del darrer curs desapareixen i el pagament serà domiciliat.  A causa del cost dels rebuts el pagament domiciliat del servei esporàdic d’acollida, el passament del rebut de pagament domiciliat es farà a final del trimestre. En cas que alguna família ho vulgui pagar de forma mensual que ho comuniqui a l’AMPA.

No oblideu posar el nº de compte al vostre espai de dades bancàries. És important estar al corrent del pagament del servei, en cas que no es faci no s’acceptarà a l’infant al servei. En cas que hi hagi dificultats per a fer el pagament o quelcom, poseu-se en contacte amb l’AMPA per poder valorar la situació i trobar sol·lucions. Tota la informació que rebem és estrictament confidencial.

El preu dels tiquets esporàdics és de 4€ per sessió, independentment de  l’estada de l’infant, en franges de  30 minuts, 1hora o 1,5hores en aquell dia. Recordeu que s’ha d’avisar a l’AMPA.

Com utilitzar el servei d’acollida

– Acollida matinal: S’accedeix a l’escola per la porta principal (des del carrer peatonal, on és el timbre i la bústia). Entre 7:30h y 8:15h, la porta de l’escola roman tancada, i s’ha de picar al timbre per a que l’obrin des de dins. L’infant s’ha d’acompanyar fins a l’aula que hi ha al costat de l’AMPA, on és rebut per l’Esther (coordinadora del servei d’acollida), i la resta de monitores.

– Acollida de tarda: Els nens són recollits de la classe a les 16:30h pels monitors d’acollida. De 16:30h a 17:00h berenen (el berenar l’han de portar els nens de casa), i de 17:00h a 18:00h poden entretenir-se lliurement a les aules d’acollida, assistits i atesos pels monitors. En cas que el servei sigui esporàdic, s’ha d’avisar prèviament a l’AMPA (veure apartat següent), i també s’ha d’informar a l’escola per escrit mitjançant l’agenda que el nen es quedarà a acollida (si no s’ha pogut deixar apuntat, s’ha de trucar a l’escola (977378722) o enviar un correu electrònic (e3010581@xtec.cat) per a avisar).

Avisos a l’AMPA

– Servei esporàdic: Quan es vol fer servir el servei d’acollida de forma esporàdica (només en el cas d’acollida de tarda), s’ha d’avisar a l’AMPA amb un mínim de 12 hores d’antelació (mitjançant aquest formulari, o enviant correu electrònic a info@ampamasclariana.com amb el nom del nen, el curs, i la data d’utilització del servei).

– Servei regular: Quan el servei està contractat per a una utilització regular, amb abonament, no cal avisar diàriament per a fer-ne ús del servei. En canvi a l’inrevés, quan NO s’utilitzarà, sí s’ha d’avisar, amb una antelació recomanada de 12 hores (mitjançant aquest formulari, o enviant correu electrònic a info@ampamasclariana.com amb el nom del nen, el curs, i la data de NO utilització del servei).

Sempre que al servei d’acollida de tarda es vulgui modificar la persona que recollirà el nen, i/o l’hora de recollida, s’ha de notificar amb 12 hores d’antelació (mitjançant aquest formulari, o enviant correu electrònic a info@ampamasclariana.com amb el nom del nen, el curs, la data, i el nom de la persona que recollirà el nen o l’hora de recollida).

Preus

Si sou famílies sòcies de l’AMPA el preu és bastant més econòmic, guaiteu, val la pena!!

Tingueu en compte que els preus del servei d’acollida regular són més econòmics que els esporàdics.

Servei esporàdic: cada sessió sigui de 30 minuts, 1hora o 1,5h durant la mateixa franja horària ( matí o tarda ) té un cost de 4€ . Com el pagament és domiciliat, a final de mes o primers del mes vinent, és passarà el pagament.

 – Servei regular, preus trimestrals (5 dies/setmana):

El preu per a contractar l’acollida matinal de forma regular és diferent en funció del temps que es vol utilitzar cada dia:

– Si el nen es deixa a l’acollida entre 7:30h i 8:00h (fins les 9:00h), s’ha de pagar per 1,5 hores.

– Si el nen es deixa a l’acollida entre 8:00h i 8:30h (fins les 9:00h), s’ha de pagar per 1 hora.

– Si el nen es deixa a l’acollida entre 8:30h i 9:00h (fins les 9:00h), s’ha de pagar per 1/2 hora.

Trim (5 dies/setm) Preu 1,5 h Preu 1 h Preu 1/2 h 
Acollida matinal 137 €/trimestre

(158€ no socis)

102 €/trimestre

(117€ no socis)

52 €/trimestre

(60€ no socis)

Preu únic
Acollida tarda 137 €/trimestre

(158€ no socis)

 – Servei regular, preus trimestrals (menys de 5 dies/setmana):

Encara que el pagament trimestral està pensat per a 5 dies/setmana, en el cas que algú ho necessiti, es pot fer un pagament per a un número menor de dies per setmana. En aquest cas, cal aplicar la part proporcional (es pot fer sevir la taula següent per a saber el preu d’1 dia/setmana):

 Trim (1 dia/setm) Preu 1,5 h Preu 1 h Preu 1/2 h
Acollida matinal 28 €/trimestre

(32€ no socis)

21 €/trimestre

(24€ no socis)

11 €/trimestre

(13€ no socis)

Preu únic
Acollida tarda 28 €/trimestre

(32€ no socis)

 – Servei regular, preus mensuals (5 dies/setmana):

 Mens (5 dies/setm) Preu 1,5 h Preu 1 h Preu 1/2 h
Acollida matinal 55 €/mes

(63€ no socis)

41 €/mes

(47€ no socis)

21€/mes

(24€ no socis)

Preu únic
Acollida tarda 55 €/mes

(63€ no socis)

A continuació podeu observar les diferents modalitats del servei d’acollida

Código Nombre Tipos Precio socio Precio no socio
ACO-M30-M ACOLLIDA MATINAL 30 MIN MENSUAL MATINAL 21,00 € 24,00 €
ACO-M60-M ACOLLIDA MATINAL 60 MIN MENSUAL MATINAL 41,00 € 47,00 €
ACO-M90-M ACOLLIDA MATINAL 90 MIN MENSUAL MATINAL 55,00 € 63,00 €
ACO-M60-T1 ACOLLIDA MATINAL 60 MIN 1 DIA/SETMANA MATINAL 21,00 € 24,00 €
ACO-M30-T1 ACOLLIDA MATINAL 30 min 1 DIA/SETMANA TRIMESTRAL MATINAL 11,00 € 14,00 €
ACO-M90-T5 Acollida matinal 90 MIN trimestral 5 dies/setmana MATINAL 137,00 € 158,00 €
ACO-M90-T1 ACOLLIDA MATINAL 90 MIN 1 DÍA TRIMESTRAL MATINAL 28,00 € 32,00 €
ACO-T90-T1 ACOLLIDA TARDE 90 MIN MENSUAL 1 DÍA SETMANA TARDE 28,00 € 32,00 €
ACO-T90-T5 ACOLLIDA TARDE 90 MIN MENSUAL 5 DIES SETMANA TARDE 137,00 € 158,00 €
ACO-M30-T2 ACOLLIDA MATINAL 30 MIN 2 DIES/SETMANA TRIMESTRAL MATINAL 22,00 € 28,00 €
ACO-M30-T3 ACOLLIDA MATINAL 30 MIN 3 DIES/SETMANA TRIMESTRAL MATINAL 33,00 € 42,00 €
ACO-M60-T2 ACOLLIDA MATINAL 60 MIN 2 DIES/STEMANA TRIMESTRAL MATINAL 42,00 € 48,00 €
ACO-M60-T3 ACOLLIDA MATINAL 60 MIN 3 DIES/SETMANA TRIMESTRAL MATINAL 63,00 € 72,00 €
ACO-M90-T2 ACOLLIDA MATINAL 90 MIN 2 DÍA TRIMESTRAL MATINAL 56,00 € 64,00 €
ACO-T90-T2 ACOLLIDA TARDE 90 MIN 2 DÍA TRIMESTRAL TARDE 56,00 € 64,00 €
ACO-T90-T3 ACOLLIDA TARDE 90 MIN 3 DÍA TRIMESTRAL TARDE 84,00 € 96,00 €
ACO-T90-M Acollida 90 minuts Mensual TARDE 55,00 € 63,00 €
ACO-M30-T4 ACOLLIDA MATINAL 30 MIN 4 DIES/SETMANA TRIMESTRAL MATINAL 44,00 € 52,00 €
ACO-M60-T4 ACOLLIDA MATINAL 60 MIN 4 DIES/SETMANA TRIMESTRAL MATINAL 84,00 € 94,00 €
ACO-M90-T4 ACOLLIDA MATINAL 90 MIN 4 DIES/SETMANA TRIMESTRAL MATINAL 112,00 € 128,00 €
ACO-T90-T4 ACOLLIDA TARDE 90 MIN 4 DIES/SETMANA TRIMESTRAL TARDE 112,00 € 128,00 €
ACO-M90-T3 ACOLLIDA MATINAL 90 MIN 3 DÍA TRIMESTRAL MATINAL 84,00 € 96,00 €
ACO-M30-T5 Acollida matinal 8’30 trimestral 5 dies/setmana MATINAL 52,00 € 60,00 €
ACO-M60-T5 Acollida matinal 8’00 trimestral 5 dies/setmana MATINAL 102,00 € 117,00 €

3 pensaments sobre “Servei d’acollida curs 2020/21

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s